Skolan slog upp portarna hösten 2012 och finns i ljusa, moderna lokaler som är anpassade för att stödja en trygg skolmiljö. Vi erbjuder platser från årskurs 7-9.

Vi sätter eleven i fokus och vill att varje elev ska utvecklas till en trygg individ. Vi är mycket måna om en tät kommunikation med föräldrar för att säkerställa varje elevs utveckling. Vårt utbildningskoncept ”Träning för verkligheten” syftar till att eleverna ska nå goda studieresultat och även utveckla den personliga kompetens som krävs för att nå uppsatta mål, både i skolan och i framtiden.

Våra engagerade, skickliga och nytänkande lärare agerar även som coacher. Varje elev får en coach som utmanar och stimulerar eleven att nå sina mål i respektive ämne. Vi integrerar delar av mental träning i vår undervisning med syftet att stärka elevens självförtroende. Positiv attityd är en viktig del av framgång! Vi har en hälsoprofil som genomsyrar mycket av undervisningen, bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet både inomhus och utomhus.

Vi har höga förväntningar på varje elev, att de klarar mer och kan nå högre. Vi vill ta varje elev till nästa nivå!

Välkommen att kontakta mig om du vill veta mer om oss eller komma på besök!

 

Sara Hjernberg

Vänliga Hälsningar
Sara Hjernberg, Rektor
sara.hjernberg@jenseneducation.se
Tel: 073-773 18 05