VÅRA ANTAGNINGSRUTINER

Erbjudande om plats skickas ut per e-post till de adresser som angivits vid köanmälan. 

JENSEN grundskola Västerås är en skola med årskurserna 7-9 och vi gör vårt elevintag till årskurs 7. Till senare årskurser tar vi emot nya elever i mån av plats.

Urvalsgrunder vid antagning är ködatum. Den elev som stått längst i kö erbjuds plats först. Vi tillämpar ej längre syskonförtur från och med läsåret 23/24.