Terminstider

Vårterminen 2019

Terminsstart
9 januari

Lov och studiedagar
Sportlov: vecka 9
Studiedagar: 18 mars, 7 juni
Påsklov: vecka 16
Lediga dagar/lovdagar (röda dagar): 1 maj, 30 maj, 31 maj, 6 juni

Terminsavslutning
12 juni

 

Höstterminen 2019

Terminsstart
Måndag 19 augusti

Lov och studiedagar
Vecka 44 – Höstlov

Terminsavslutning
Torsdag 20 december

Vårterminen 2020

Terminsstart
9 januari

Lov och studiedagar
Sportlov: vecka 9