Vårterminen 2021

Terminsstart
11 januari

Lov och studiedagar
Sportlov v.9
Påsklov v.14

Studiedagar
22 mars
2 juni

Terminsavslutning
10 juni

 

Hösttermin 2021

Terminsstart
17 augusti

Lov- och studiedagar
Höstlov v. 44
studiedag 15 september
studiedag 14 december

Terminsavslutning
21 december

 

Vårtermin 2022

Terminsstart
10 januari

Lov- och studiedagar
Sportlov v. 9
Påsklov v.15

Terminsavslutning
10 juni