Terminstider

Vårterminen 2018

Terminsstart
Torsdag 11 januari

Lov och studiedagar
Sportlov – Vecka 9 
Studiedag 19 mars
Påsklov – Vecka 14
Ledigt 1 maj
Ledigt 10-11 maj
Ledigt 6 juni

Läsårsavslutning
Tisdag 12 juni

Höstterminen 2018

Terminsstart
Måndag 20 augusti

Lov och studiedagar
Onsdag 19 september – studiedag
Vecka 44 – Höstlov
Måndag 10 december – studiedag

Terminsavlutning
Torsdag 20 december