Hösttermin 2021

Terminsstart
17 augusti

Lov- och studiedagar
Höstlov v. 44
studiedag 15 september
studiedag 14 december

Terminsavslutning
20 december

 

Vårtermin 2022

Terminsstart
10 januari

Lov- och studiedagar
Sportlov v. 9
Studiedag - 21 mars 
Påsklov v.15
Studiedag - 1 juni

Terminsavslutning
10 juni