På JENSEN arbetar vi aktivt med våra elevers trivsel. Här samlar vi viktiga dokument och planer för vår skola.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2018/2019

 

Viktiga dokument