Under våren har elever i årskurs 6 fått skriva poesi under temat "Vänskap".

Eleverna fick välja mellan att ta fram en handskriven dikt eller bild i valfri teknik. Här är bidragen från grundskolorna i Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Örebro.

JENSEN grundskola Göteborg


Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg
Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg
Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg
Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg
Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg
Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg
Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg
Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg
Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg
Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg
Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg
Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg
Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg
Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg
Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg
Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg
Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg
Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg
Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg
Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg
Tävlingsbidrag grundskolan Göteborg

 

JENSEN grundskola Malmö


Tävlingsbidrag grundskolan Malmö
Tävlingsbidrag grundskolan Malmö
Tävlingsbidrag grundskolan Malmö
Tävlingsbidrag grundskolan Malmö
Tävlingsbidrag grundskolan Malmö
Tävlingsbidrag grundskolan Malmö

 

JENSEN grundskola Uppsala


Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala

 

JENSEN grundskola Västerås


Tävlingsbidrag grundskolan Västerås
Tävlingsbidrag grundskolan Västerås

 

JENSEN grundskola Örebro

Tävlingsbidrag grundskolan Örebro
Tävlingsbidrag grundskolan Örebro