Bildningsresan börjar på JENSEN förskola!

Grunden för framtida lärande läggs de första åren i ett barns liv och att driva en välfungerande förskola är därför ett stort och viktigt ansvar. Varje barn som kommer till oss ska mötas av pedagoger som alla har ett gemensamt mål: att ditt barn ska känna sig tryggt och få chansen att utvecklas till sitt bästa jag!

Här kan du läsa mer om JENSEN förskola:

Om JENSEN förskola

JENSEN förskola

Vi på JENSEN grundskola söker elever och föräldrar som har höga ambitioner. Vi söker dig som vill gå på en skola som värdesätter ordning och studiero, lärarledda lektioner och bildning.

JENSEN är en kvalitetsskola som prioriterar de områden som är avgörande för att klara framtida studier och har därför fokus på svenska, engelska och matematik. Exempelvis har vi daglig läsning av litteratur.

Här kan du läsa mer om JENSEN grundskola:

Om JENSEN grundskola

JENSEN grundskola