JENSEN GRUNDSKOLA UTMÄRKER SIG I SKOLENKÄTEN

I den enkätundersökning som Skolinspektionen genomförde våren 2020 utmärker sig JENSEN grundskola. JENSENs snitt ligger högre än det nationella snittet inom tolv av fjorton frågeområden. 

Vi är särskilt stolta över resultatet för studiero. Där är resultatet långt över rikssnittet och dessutom högre än alla andra större friskolor vid deras senaste mätningar. Mätningen är genomförd med elever från årskurs 9.

-Vi är mycket stolta över de fina omdömen som våra elever ger oss. Det är särskilt glädjande att se att vår modell för studiero och ordning fungerar i verkligheten, säger Mats Rosén Skolchef

Graf studiero