På JENSEN har vi en 1:1-lösning som innebär att alla elever får möjlighet att disponera en egen bärbar dator under hela skoltiden. Datorn är ett självklart arbetsredskap i dagens samhälle och därför är det naturligt att eleverna redan i grundskolan lär sig använda datorn på ett effektivt sätt.

Datorn som verkyg

Även om vi ser datorn som ett mycket viktigt verktyg så är vi noga med att datorn läggs undan när den inte utgör en del av lektionen. I flertalet ämnen har vi även traditionella läroböcker.

  • Eleverna lär sig hitta och kritiskt granska information på nätet
  • Alla elever ges samma förutsättningar
  • Eleverna blir digitalt läs- och skrivkunniga
  • Google Apps for Education gör studierna mer effektiva och roligare
  • Förenklar samarbeten mellan elever och lärare