Många av våra elever från årskurs 6-9 var med om en fantastisk dag fylld med musik tillsammans med nyfunna vänner från Sydafrika. 

Eleverna uppträdde med professionella artister samt en afrikansk skolkör, Star Choir. Syftet med konserten är att främja tolerans och mångfald och att bygga broar mellan ungdomar i Sverige och Afrika. Konserten var en frivillig kvällsaktivitet för de elever som vill medverka. Konserten drivs utan vinstsyfte och ett eventuellt överskott går till den verksamhet som bedrivs av Star for Life i Afrika.

Star for Life har arrangerat konserter runt om i Sverige sedan flera år tillbaka och vi uppskattar att mer än 40 000 svenska skolelever deltagit i dessa konserter. Arbetet leds på ett mycket förtjänstfullt sätt under alla dessa år av Triple & Touch. Star for Lifes arbete utgår ifrån FN:s konvention om barn rättigheter samt FN:s milleniemål, som ytterst syftar till att skapa hållbara och rättvisa samhällen.

Star for Life